Проектантски услуги

Оглед на терена и създаване на проект за Вашата Хибридна Фотоволтаична централа.

 

За въпроси и повече информация

——>

https://lampyridcz.eu/contact-us

Конструкция

Изработка и монтаж на конструкция – наземна или за покрив.

За въпроси и повече информация

—-> 

https://lampyridcz.eu/contact-us/

Консултантски услуги

Осигуряване на всички необходими документи  и разрешения за Вашата Хибридна Фотоволтаична централа.

 

За въпроси и повече информация ———————->

https://lampyridcz.eu/contact-us/

Монтаж

Структурно окабеляване и свързване на панелите, батериите и инвертора.

За въпроси и повече информация

—–>

 https://lampyridcz.eu/contact-us/

Инжинеринг
услуги

Настройка и пускане на Хибридната Фотоволтаична централа в експлоатация и провеждане на обучение за безопасна работа с нея. 

За въпроси и повече информация

—–>

 https://lampyridcz.eu/contact-us/

Доставка

Извършване на доставка на всички елементи от Хибридната Фотоволтаична централа

За въпроси и повече информация

—–> 

 https://lampyridcz.eu/contact-us/

We use cookies to ensure that we provide you with the best experience on our website.
If you continue to use this site, we will assume that you accept the privacy policy!